Μελέτη

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την μελέτη και τον τεχνικό σχεδιασμό συστημάτων κλιματισμού, ώστε να σας παραδώσουμε μια σειρά κατασκευαστικών σχεδίων, με γνώμονα τη βέλτιστη εφαρμογή, προσαρμοσμένη πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες και προδιαγραφές του έργου σας. 

Κατασκευή

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή του έργου, έχοντας επιλέξει τους ικανότερους και καταλληλότερους συνεργάτες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο χώρο κατασκευής έργων κλιματισμού και ενημερωνόμαστε διαρκώς για καινοτόμες ιδέες και λύσεις.

Υποστήριξη

Η εταιρεία μας δύναται να αναλάβει εργασίες συντήρησης συστημάτων κλιματισμού. Με ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα συντήρησης, επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος, τη προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη βλαβών.

Προσφέρουμε επαγγελματικές λύσεις στο κομμάτι της σχεδίασης, της
προμήθειας και της υποστήριξης συστημάτων κλιματισμού